உங்கள் குழந்தையின் மழை கால உணவு, உடை பராமரிப்பு முறைகள்/சில நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரும் உணவு வகைகள்

author Merry mommy   4 мес. назад
545 views

13 Like   0 Dislike

மழை கால நோய்கள் & தீர்வுகள் | Rainy season diseases | NV

மழைக்காலம் வந்துவிட்டால் போதும் சிலருக்கு காய்ச்சல், இருமல், சளி, தலைவலி என மழைக்கால நோய்கள் வந்துவிடும். மழைக்காலத்தில் நாம் சாப்பிடும் உணவுகள் கூட இந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்கும். எனவே மழைக்கலத்தில் எந்த மாதிரியான உணவை எப்படி சாப்பிடலாம் என இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டு தொடருங்கள். நமது "நலமுடன் வாழ" சேனலை இது வரை சப்ஸ்க்ரைப் செய்யாதவர்கள் இங்கே சென்று Subscribe செய்யுங்கள் ப்ளீஸ் : https://goo.gl/WiBJRV.

How to choose right diaper for baby?-Tamil with Demo experiments/Pampers premium care diaper Review

Hi everybody, This video is all about my personal experience on choosing right diaper for baby and also the reason why i choose pampers premium care diaper for Mitra. Here i have also made some experiments to test the diaper features. Product links for the products which I have suggested in all my videos.... Wet bag - https://amzn.to/2D65RzX Cloth diaper links.. Cover diaper - https://amzn.to/2NHSziL Pocket diaper - https://amzn.to/2zvXtXw All in one diaper - https://amzn.to/2xQPp1g Velcro diaper - https://amzn.to/2xURedw Training pants - https://amzn.to/2N2CoHB Diaper liner - https://amzn.to/2OQ8XKp Cloth nappy links.. Simple nappy - https://amzn.to/2DxgUD4 or https://amzn.to/2NGnpsa Padded nappy - https://amzn.to/2N0hLfa Padded with velcro nappy - https://amzn.to/2DwWI4h Snappi for home made langots - https://amzn.to/2DGjo2m Moisture absorbent for wardrobe.. Absorbia - https://amzn.to/2L3In1J Toys for 0-3 months... Baby rocker - https://amzn.to/2JbXXo2 Crib mobile - https://amzn.to/2LVy5hJ Cradle toy - https://amzn.to/2sDqdsF Radium stars - https://amzn.to/2szc68g Rattles - https://amzn.to/2xCAGdx Colour balls - https://amzn.to/2xCLBnl Play gym - https://amzn.to/2xCAX03 Drum - https://amzn.to/2LV9Cth (Similar one) Banana teether - https://amzn.to/2kKJWTw Sophie the giraffe teether - https://amzn.to/2kIFrJh Wild animals - https://amzn.to/2Jbrhe9 Farm animals - https://amzn.to/2HeEeCg Dancing doll - https://amzn.to/2JfvNZr Elephant drummer - https://amzn.to/2Hd7MQB Laser top spinner - https://amzn.to/2J81esz Jumping puppy - https://amzn.to/2HcHNsJ Bath tub toy - https://amzn.to/2HidgcS Play mat - https://amzn.to/2vrRnr2 or https://amzn.to/2qFELrh (small one) Books.. Picture books collection - https://amzn.to/2sz4VMT 101 good night stories - https://amzn.to/2xsTZ98 101 jungle stories - https://amzn.to/2HahP9m Timeless tales from panchatantra - https://amzn.to/2LMhtJf All in one book - https://amzn.to/2xvqRy5 Stretch mark removal cream.. Shea butter- https://amzn.to/2smZNLv Baby skin care oils for massage..(Both Forest essentials & Kama products are good) Kama ayurvedic baby massage oil - https://amzn.to/2J7Li5c Kama coconut oil - https://amzn.to/2H9bLys Kama almond oil - https://amzn.to/2H79lAA Baby skin care.. Forest essentials aloe vera gel - https://amzn.to/2Ah6GoV Aloe vera gel - https://amzn.to/2KOySQt Forest essential rose water - https://amzn.to/2LlMofe Spoo shampoo - https://amzn.to/2qGyuej Seba med baby wash - https://amzn.to/2HfbE3P Seba med face cream - https://amzn.to/2EUUU0A Aveeno daily moisturising lotion - https://amzn.to/2H6YK8z or https://amzn.to/2H8WHoN Baby powder from himalaya - https://amzn.to/2vo3NAi Lotus sun screen lotion - https://amzn.to/2K4pJCP Himalaya rash cream - https://amzn.to/2vn7giB Butt paste - https://amzn.to/2qCCblc or https://amzn.to/2qFB6sY Baby essentials.. Mattress protector/ Dry sheet - small size - https://amzn.to/2MxQBfa Medium size - https://amzn.to/2Hdpogk Wet wipes - https://amzn.to/2H7BQlv (Don't buy bigger one as it may dry soon) Diaper reusable - https://amzn.to/2HaRPLN or https://amzn.to/2J1I8jh Diaper disposable - https://amzn.to/2H8gp3J Spray bottle - https://amzn.to/2J4pSWh Cotton balls - https://amzn.to/2H78kIM Milton water bottle (Can also be used as flask) - https://amzn.to/2HaPNLq Mosquito net - https://amzn.to/2vpJdiM Nail clipper - https://amzn.to/2H7ffl7 Hand sanitizer - https://amzn.to/2qIi4BY Diaper bag - https://amzn.to/2EVuoE9 Head protector - https://amzn.to/2qLr8q7 Baby thermometer - https://amzn.to/2qHif1p Baby instant thermometer - https://amzn.to/2qFil8U Baby sponge - https://amzn.to/2qGj1ec Bath tub - https://amzn.to/2H8XaY7 (Simple one) Baby bath toys - https://amzn.to/2J8CvQu Cotton swab - https://amzn.to/2qI4wX9 Baby feeding essentials.. Sipper cup - https://amzn.to/2HMb13C Straw cup - https://amzn.to/2vriUsJ Feeding bottle - https://amzn.to/2LR7tkO Bibs (Waterproof) - https://amzn.to/2Aha96V Bibs (Cotton) - https://amzn.to/2K1XTqx Orange juicer - https://amzn.to/2OsrJIa High chair - Both Chicco & Fisher price brands are good Bottle brush - https://amzn.to/2K77YlQ Swimming essential for baby... Floating duck usable in the pool - https://amzn.to/2troN4Y Travel essentials... Travel knife - https://amzn.to/2OsFE0H Mosquito repellents.. Vanish mart mosquito killer - https://amzn.to/2qGqIRK Mosquito bat - https://amzn.to/2EWL0vg Mosquito repellent fabric roll on - https://amzn.to/2HIlcGe For DIY hand & foot print... POP(Plaster Of Paris) mould - https://amzn.to/2rlAZDR Fevicryl Acrylic color(I ve used gold color)- https://amzn.to/2KE45GL Filming equipments which i use.. Tripod - https://amzn.to/2sNXstj Mobile camera - https://amzn.to/2sPnQTG Hope this video is useful.. Thanks for your support. Do follow my channel in other social media networks: Facebook- http://bit.ly/ursmmfb Instagram- http://bit.ly/ursmminsta

Drysheet/Urine sheet/Mattress protector எவ்வாறு உபயோகிப்பது, பயன்கள் பற்றிய குறி...

Hi everybody, This video is all about How to use dry sheet, its uses, features, advantages and disadvantages with demo. Product links for the products which I have suggested in all my videos.... Cloth diaper links.. Cover diaper - https://amzn.to/2NHSziL Pocket diaper - https://amzn.to/2zvXtXw All in one diaper - https://amzn.to/2xQPp1g Velcro diaper - https://amzn.to/2xURedw Training pants - https://amzn.to/2N2CoHB Diaper liner - https://amzn.to/2OQ8XKp Cloth nappy links.. Simple nappy - https://amzn.to/2DxgUD4 or https://amzn.to/2NGnpsa Padded nappy - https://amzn.to/2N0hLfa Padded with velcro nappy - https://amzn.to/2DwWI4h Snappi for home made langots - https://amzn.to/2DGjo2m Moisture absorbent for wardrobe.. Absorbia - https://amzn.to/2L3In1J Toys for 0-3 months... Baby rocker - https://amzn.to/2JbXXo2 Crib mobile - https://amzn.to/2LVy5hJ Cradle toy - https://amzn.to/2sDqdsF Radium stars - https://amzn.to/2szc68g Rattles - https://amzn.to/2xCAGdx Colour balls - https://amzn.to/2xCLBnl Play gym - https://amzn.to/2xCAX03 Drum - https://amzn.to/2LV9Cth (Similar one) Banana teether - https://amzn.to/2kKJWTw Sophie the giraffe teether - https://amzn.to/2kIFrJh Wild animals - https://amzn.to/2Jbrhe9 Farm animals - https://amzn.to/2HeEeCg Dancing doll - https://amzn.to/2JfvNZr Elephant drummer - https://amzn.to/2Hd7MQB Laser top spinner - https://amzn.to/2J81esz Jumping puppy - https://amzn.to/2HcHNsJ Bath tub toy - https://amzn.to/2HidgcS Play mat - https://amzn.to/2vrRnr2 or https://amzn.to/2qFELrh (small one) Stretch mark removal cream.. Shea butter- https://amzn.to/2smZNLv Baby skin care oils for massage..(Both Forest essentials & Kama products are good) Kama ayurvedic baby massage oil - https://amzn.to/2J7Li5c Kama coconut oil - https://amzn.to/2H9bLys Kama almond oil - https://amzn.to/2H79lAA Baby skin care.. Forest essentials aloe vera gel - https://amzn.to/2Ah6GoV Aloe vera gel - https://amzn.to/2KOySQt Forest essential rose water - https://amzn.to/2LlMofe Spoo shampoo - https://amzn.to/2qGyuej Seba med baby wash - https://amzn.to/2HfbE3P Seba med face cream - https://amzn.to/2EUUU0A Aveeno daily moisturising lotion - https://amzn.to/2H6YK8z or https://amzn.to/2H8WHoN Baby powder from himalaya - https://amzn.to/2vo3NAi Lotus sun screen lotion - https://amzn.to/2K4pJCP Himalaya rash cream - https://amzn.to/2vn7giB Butt paste - https://amzn.to/2qCCblc or https://amzn.to/2qFB6sY Baby essentials.. Mattress protector/ Dry sheet - small size - https://amzn.to/2MxQBfa Medium size - https://amzn.to/2Hdpogk Wet wipes - https://amzn.to/2H7BQlv (Don't buy bigger one as it may dry soon) Diaper reusable - https://amzn.to/2HaRPLN or https://amzn.to/2J1I8jh Diaper disposable - https://amzn.to/2H8gp3J Spray bottle - https://amzn.to/2J4pSWh Cotton balls - https://amzn.to/2H78kIM Milton water bottle (Can also be used as flask) - https://amzn.to/2HaPNLq Mosquito net - https://amzn.to/2vpJdiM Nail clipper - https://amzn.to/2H7ffl7 Hand sanitizer - https://amzn.to/2qIi4BY Diaper bag - https://amzn.to/2EVuoE9 Head protector - https://amzn.to/2qLr8q7 Baby thermometer - https://amzn.to/2qHif1p Baby instant thermometer - https://amzn.to/2qFil8U Baby sponge - https://amzn.to/2qGj1ec Bath tub - https://amzn.to/2H8XaY7 (Simple one) Baby bath toys - https://amzn.to/2J8CvQu Cotton swab - https://amzn.to/2qI4wX9 Beach essentials.. Sunscreen for adult - https://amzn.to/2J7Itkx Play mat - https://amzn.to/2vrRnr2 or https://amzn.to/2qFELrh (small one) Beach digger toy - https://amzn.to/2H8RlKf Beach ball - https://amzn.to/2qHdQLe Flip flop - https://amzn.to/2vomJ1N Zip pouches - https://amzn.to/2vuwjjQ Baby feeding essentials.. Sipper cup - https://amzn.to/2HMb13C Straw cup - https://amzn.to/2vriUsJ Feeding bottle - https://amzn.to/2LR7tkO Bibs (Waterproof) - https://amzn.to/2Aha96V Bibs (Cotton) - https://amzn.to/2K1XTqx Orange juicer - https://amzn.to/2OsrJIa High chair - Both Chicco & Fisher price brands are good Bottle brush - https://amzn.to/2K77YlQ Swimming essential for baby... Floating duck usable in the pool - https://amzn.to/2troN4Y Travel essentials... Travel knife - https://amzn.to/2OsFE0H Mosquito repellents.. Vanish mart mosquito killer - https://amzn.to/2qGqIRK Mosquito bat - https://amzn.to/2EWL0vg Mosquito repellent fabric roll on - https://amzn.to/2HIlcGe For DIY hand & foot print... POP(Plaster Of Paris) mould - https://amzn.to/2rlAZDR Fevicryl Acrylic color(I ve used gold color)- https://amzn.to/2KE45GL Filming equipments which i use.. Tripod - https://amzn.to/2sNXstj Mobile camera - https://amzn.to/2sPnQTG Hope this video is useful.. Thanks for your support. Do follow my channel in other social media networks: Facebook- http://bit.ly/ursmmfb Instagram- http://bit.ly/ursmminsta

27 AMAZING COOKING LIFE HACKS THAT ARE SO EASY

HOW TO COOK LIKE A CHEF Let's take a look at some popular kitchen mistakes that make our lives harder and discover perfect solutions to avoid them! Find out how to peel and cut fruits and vegetables in the quickest way possible and how to prepare food for the cooking correctly! Learn the ways to store different kinds of products and vacuum seal the plastic bags. I'll show you the ways to remove excess moisture with towel and salt and how to cut butter correctly and separate white from yolk!Stay tuned and don't miss out on anything! There's so much helpful stuff! You wanna cook everything faster? Then I highly recommend to watch this video! Find out how to peel and cut fruits and vegetables in the quickest way possible and how to prepare food for the cooking correctly! :) I'll show you how to deal with flat champagne, egg cracks, make banana chocolate. You're gonna love these decoration ideas! With these tricks you can turn any meal to a culinary masterpiece! And make any occasion in your house ten times brighter and cooler! Here we go! :) Timestamps: 0:40 Awesome egg hacks 3:00 Colorful omelet 4:39 Fast kitchen 8:43 How to cut and peel quicker ---------------------------------------------------------------------------------------- Our Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/5min.crafts/ Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/ Twitter: https://twitter.com/5m_crafts Subscribe to 5-Minute MAGIC: http://bit.ly/2ldditZ Subscribe to 5-Minute Crafts GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz Subscribe 5-Minute Crafts KIDS: https://goo.gl/PEuLVt The Bright Side of Youtube: https://goo.gl/rQTJZz ---------------------------------------------------------------------------------------- For more videos and articles visit: http://www.brightside.me/

35 UNBELIEVABLE COOKING HACKS

Subscribe to 5-Minute Crafts: https://www.goo.gl/8JVmuC  For copyright matters please contact us at: welcome@brightside.me ---------------------------------------------------------------------------------------- Our Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/5min.crafts/ Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/ The Bright Side of Youtube: https://goo.gl/rQTJZz ---------------------------------------------------------------------------------------- For more videos and articles visit: http://www.brightside.me/ Music: 1. Spanish Summer by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/ 2. Italian Morning by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://www.twinmusicom.org/ 3. Macaroon 5 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/ 4. Santo Rico by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://www.twinmusicom.org/ 5. Sideways Samba by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/ 6. Rauchus by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://www.twinmusicom.org/

Hi everybody,
In this video i have explained some basic guidelines to maintain ur baby's food & cloth during monsoon. Have also given some immune boosting food ideas to concentrate.

Link for related videos..

Diaper care during monsoon - http://bit.ly/mmdiact

Cleaning & sterilizing baby's feeding items - http://bit.ly/mmbbott

Product links for the products which I have suggested in all my videos...

Moisture absorbent for wardrobe..
Absorbia - https://amzn.to/2L3In1J

Toys for 0-3 months...
Baby rocker - https://amzn.to/2JbXXo2
Crib mobile - https://amzn.to/2LVy5hJ
Cradle toy - https://amzn.to/2sDqdsF
Radium stars - https://amzn.to/2szc68g
Rattles - https://amzn.to/2xCAGdx
Colour balls - https://amzn.to/2xCLBnl
Play gym - https://amzn.to/2xCAX03
Drum - https://amzn.to/2LV9Cth (Similar one)
Banana teether - https://amzn.to/2kKJWTw
Sophie the giraffe teether - https://amzn.to/2kIFrJh
Wild animals - https://amzn.to/2Jbrhe9
Farm animals - https://amzn.to/2HeEeCg
Dancing doll - https://amzn.to/2JfvNZr
Elephant drummer - https://amzn.to/2Hd7MQB
Laser top spinner - https://amzn.to/2J81esz
Jumping puppy - https://amzn.to/2HcHNsJ
Bath tub toy - https://amzn.to/2HidgcS
Play mat - https://amzn.to/2vrRnr2 or https://amzn.to/2qFELrh (small one)

Books..
Picture books collection - https://amzn.to/2sz4VMT
101 good night stories - https://amzn.to/2xsTZ98
101 jungle stories - https://amzn.to/2HahP9m
Timeless tales from panchatantra - https://amzn.to/2LMhtJf
All in one book - https://amzn.to/2xvqRy5

Stretch mark removal cream..
Shea butter- https://amzn.to/2smZNLv

Baby skin care oils for massage..(Both Forest essentials & Kama products are good)
Kama ayurvedic baby massage oil - https://amzn.to/2J7Li5c
Kama coconut oil - https://amzn.to/2H9bLys
Kama almond oil - https://amzn.to/2H79lAA

Baby skin care..
Aloe vera gel - https://amzn.to/2KOySQt
Forest essential rose water - https://amzn.to/2LlMofe
Spoo shampoo - https://amzn.to/2qGyuej
Seba med baby wash - https://amzn.to/2HfbE3P
Seba med face cream - https://amzn.to/2EUUU0A
Aveeno daily moisturising lotion - https://amzn.to/2H6YK8z or https://amzn.to/2H8WHoN
Baby powder from himalaya - https://amzn.to/2vo3NAi
Lotus sun screen lotion - https://amzn.to/2K4pJCP
Himalaya rash cream - https://amzn.to/2vn7giB
Butt paste - https://amzn.to/2qCCblc or https://amzn.to/2qFB6sY

Baby essentials..
Mattress protector/ Dry sheet - https://amzn.to/2Hdpogk
Wet wipes - https://amzn.to/2H7BQlv (Don't buy bigger one as it may dry soon)
Diaper reusable - https://amzn.to/2HaRPLN or https://amzn.to/2J1I8jh
Diaper disposable - https://amzn.to/2H8gp3J
Spray bottle - https://amzn.to/2J4pSWh
Cotton balls - https://amzn.to/2H78kIM
Milton water bottle - https://amzn.to/2HaPNLq
Mosquito net - https://amzn.to/2vpJdiM
Nail clipper - https://amzn.to/2H7ffl7
Hand sanitizer - https://amzn.to/2qIi4BY
Diaper bag - https://amzn.to/2EVuoE9
Head protector - https://amzn.to/2qLr8q7
Baby thermometer - https://amzn.to/2qHif1p
Baby instant thermometer - https://amzn.to/2qFil8U
Baby sponge - https://amzn.to/2qGj1ec
Bath tub - https://amzn.to/2H8XaY7 (Simple one)
Baby bath toys - https://amzn.to/2J8CvQu
Cotton swab - https://amzn.to/2qI4wX9

Beach essentials..
Sunscreen for adult - https://amzn.to/2J7Itkx
Play mat - https://amzn.to/2vrRnr2 or https://amzn.to/2qFELrh (small one)
Beach digger toy - https://amzn.to/2H8RlKf
Beach ball - https://amzn.to/2qHdQLe
Sipper cup - https://amzn.to/2HMb13C
Straw cup - https://amzn.to/2vriUsJ
Flip flop - https://amzn.to/2vomJ1N
Zip pouches - https://amzn.to/2vuwjjQ

Swimming essential for baby...
Floating duck usable in the pool - https://amzn.to/2troN4Y


Mosquito repellents..
Vanish mart mosquito killer - https://amzn.to/2qGqIRK
Mosquito bat - https://amzn.to/2EWL0vg
Mosquito repellent fabric roll on - https://amzn.to/2HIlcGe

For DIY hand & foot print...
POP(Plaster Of Paris) mould - https://amzn.to/2rlAZDR
Fevicryl Acrylic color(I ve used gold color)- https://amzn.to/2KE45GL

Filming equipments which i use..
Tripod - https://amzn.to/2sNXstj
Mobile camera - https://amzn.to/2sPnQTG

Hope this video is useful.. Thanks for your support.

Do follow my channel in other social media networks:

Facebook- http://bit.ly/ursmmfb

Instagram- http://bit.ly/ursmminsta

Comments for video: